Eden Christian Design

Angel Of God - Kristen butik Online.
Angel Of God – Kristen butik Online.

Eden Kristen Design byter namn till My-Tshirt

Vår tidigare shop och blogg, Eden Kristen Design slås ihop med venividivisa.se, och har nu flyttat in här på My-Tshirt.se. Tanken är att vi ska bredda sortimentet med fler produkter och teman än enbart Kristna teman.

Eden Kristen Design skifter navn til My-Tshirt

Vår forrige butikk og blogg, Eden Kristen Design, fusjonerte med venividivisa.se, og har nå flyttet inn hit på My-Tshirt.se. Tanken er at vi skal utvide sortimentet med flere produkter og temaer enn bare kristne temaer.

Eden Kristen Design skifter navn til My-Tshirt

Vores tidligere butik og blog, Eden Kristen Design, fusionerede med venividivisa.se, og er nu flyttet ind her på My-Tshirt.se. Tanken er, at vi vil udvide sortimentet med flere produkter og temaer end blot kristne temaer.

Eden Kristen Design muuttaa nimen nimeksi My-Tshirt

Edellinen myymälämme ja blogiimme, Eden Kristen Design, sulautui venividivisa.se, ja on nyt muuttanut tänne My-Tshirt.se. Ajatuksena on, että laajennamme tuotevalikoimaa enemmän tuotteilla ja teemoilla kuin pelkästään kristillisillä teemoilla.